Prosinec 2016

Alea iacta est

11. prosince 2016 v 11:24 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Alea iacta est
===========

Jak vánek si pohrávám s konečky vlasů
a jsem tvému tělu stále blíž.
Nasávám vůni báječných časů,
i to mi ve své pýše dovolíš.
Jsem rytíř před bájnou tvrzí,
možná jsem odvážný, možná i drzý.
Však ke zteči jsem připravený,
v pokoře před krásou ženy…

Konečky prstů cestičkou míří
po těle dolů, i s tím se smíří.
V odpověď přichází vzrušené chvění,
dobytí vrcholů pozice změní.
I když se věže bytelné zdají,
za chvíli moje rty jejich chuť sají.
Na dolní bránu útočím směle,
nádhernou odezvu mám ve tvém těle.

Zlomena obrana, v cestě nic není.
Ležíme v objetí a v políbení.
Tvé tělo žhne a nechá se vést.
Brána už hoří,
hradby jsou strženy…
Alea iacta est,
kostky jsou vrženy.

Mathematical

7. prosince 2016 v 18:50 | Fanda :-) Tylšar |  In English

Mathematical
===========

Your curves'sine, being a banquet of kings,
is the most difficult operation of the century.
No integrals, no science can
abolish the inexperience's ban.

The derivation of your hips
on my palm
is definitely NOT
the average of all things.

The algebra and the Pythagorean theorem
are not sufficient
to define
your scent
so fine!

Although your numbers
are only the natural ones,
the cirkle, the ellipse, the parabola,..
You are a resultless created woman,

and your formula is taught
in no school here,
and nowhere
abroad.

But the addition makes a change:
me plus you is equal to we.
What a challenge!
Oh, let it be! Oh, let it be!

(Translation: Jiří Sláma)

Original text in Czech language you can find here.

Matematická

7. prosince 2016 v 18:48 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Matematická
===========

Sinus tvých křivek na tabuli králů
je nejtěžším příkladem století.
Nestačí analýzy integrálů,
v tom prokletí i vědec proletí.

Derivace tvých boků na mé dlani
rozhodně není průměrem světa.
Nestačí znalost algebry, ani
ta známá Pythagorova věta.

Ač čísla tvá jsou jen přirozená,
kružnice, elipsa, parabola…
Jsi bez výsledku stvořená žena,
tvůj vzorec neučí žádná škola.

A přitom sčítání vše promění:
Já plus ty - jsme my. Snadné řešení.