Korálky z rosy

Pátek v 20:28 | František Tylšar |  Knihy

Korálky z rosy

ISBN: 978-80-7608-013-3

Nakladatelství EPIKA 2018

Žánr: Poezie

Počet stran: 159

Kvalitní pevná šitá vazba s lacetkou

CENA: 250 Kč

Knihu si můžete objednat:
- e mailem na adrese: profandu@seznam.cz
- telefonicky na čísle 776 58 2331

Po obdržení objednávky vám ji pošlu i s podepsaným věnováním autora v nejbližším možném termínu...

A o čem kniha je?


Přečtěte si recenzi spisovatelky a novinářky Hanky Hosnedlové:


Pod praporem poezie...

Jihočeský autor František Tylšar se nejlépe cítí na lince poezie - osobitými verši se už roky snaží zachytit své pocity, dojmy, prchavé okamžiky i trvalé lásky, prostě vše, co prochází jeho životem a stojí aspoň za malou zmínku. Jeho básně nesou vždy specifický rukopis, otevřenost výpovědi a hlavně jsou spontánními a jasně formulovanými promluvami jeho duše, s prioritním záměrem obsahu sdělení. Čtenářům jsou tudíž snadno přístupné a srozumitelné. Nechybí v nich však ani jemný humor, drobné hrátky se slovíčky a jejich dvojvýznamy, zdařilé alegorie, přijatelná míra erotiky anebo zásadovost osobních postojů. Takovou mimořádností, která nesporně zaujme, jsou pak německé, polské, francouzské a anglické překlady několika vybraných básní, jež tvoří součást tohoto sborníku.

Tentokrát svou poměrně obsáhlou sbírku František Tylšar rozdělil do pěti tématických okruhů, věnovaných - jak jinak - Múzám. A to přímo Múzám specialistkám.

První oddíl básní je vyhrazen autorově velké lásce, k níž se opakovaně a s nadšením stále vrací - a to železnici, cestám, cestování… Je zajímavé sdílet s ním jeho poněkud jiný pohled na toto nevyčerpatelné téma, vidět vlaky, koleje a další náležitosti kolem očima neúnavného nadšence.

Jako leitmotiv druhé části je pak - žena. Žena a láska v desítkách různých odstínů, pojetí, pocitů a vnímání. Dalo by se dokonce říci, že jmenovitě tento svazek básní je jakousi básnickou ódou na ženu, její půvaby a přitažlivost. Ostatně tyto motivy infiltrují i do jiných tématických okruhů předkládané sbírky.

Z českých luhů a hájů je lyrický nadpis příslušející k Múze národa, jak je uvedeno v oddílu následujícím. Tady jsou verši opěvovány krásy a dary přírody - lesy, louky, řeky, rybníky, roční doby, východy a západy slunce, ale i třeba ptáci… Tahy svého slovního štětce maluje básník mnohovrstevnaté plastické obrazy toho, co vidí jeho vnímavá duše.

Múza pokroku se pak ve čtvrté části sbírky zaměřuje na umění a vědu, o nichž dokáže vyprávět krátké, ale barvité příběhy či vtipné postřehy s náměty přímo ze života, a to nejen oněch slavných postav minulosti.

Závěrečnému dílu s názvem Střípky krasohledu pak vládne univerzální, multispektrální Múza pro všechno. Takže se zde setkáte třeba s kritikou negativních stránek současné doby a dnešní společnosti, s pranýřováním lidských slabostí a špatných vlastností, ale i s všímavými či mírně filozofickými zastaveníčky u zcela obyčejných všedních věcí, které třeba už ani nevnímáme.

Všemi pěti částmi knížky se však jako červená nit vine opakovaný a rozličně stylizovaný autorův odkaz na jeho životní krédo, v němž dominuje pravda, láska, víra a naděje. A já doufám, že si tento čestný slovní erb ponese i do dalších kroků nejen na poli poezie.

Hanka Hosnedlová
 

Rozhovor v 5 + 2

2. prosince 2018 v 9:41 | Josef Musil |  O autorovi

Literáti na trati V - videoreportáž

9. listopadu 2018 v 17:49 | Danuše Kubátová |  Aktuálně
 


Dotek

24. října 2018 v 22:09 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Dotek
=====

Sedíme spolu nad šálkem čaje,
vnímám však teplo blízkého těla.
Vůně se mísí, mysl nesmělá
kontrolu ztrácí, jak rampouch taje.

Pokládám ruku na tvoji šíji.
Zavíráš oči, svět mizí v dáli.
Tisíckrát o tom básnící psali.
Dotek je téma, co nepomíjí.

Dotek je síla jarního přání
utkaná z vláken babího léta.
Jak růže z rosy v Jerychu vzkvétá
pradávný epos o milování.

Cestování

24. října 2018 v 22:05 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Cestování
=======

Cestování - to je báseň…
Pražce nesou její slova,
kolejnice tvoří rýmy.

S každým vlakem znějí znova,
jinotaji tajemnými.
A jen básníci je slyší…

Na železnici dějí se věci

23. září 2018 v 12:25 | Fanda :-) Tylšar |  Knihy

Na železnici dějí se věci

Břetislav Buchta a František Tylšar

ISBN: 978-80-7608-005-8

Nakladatelství EPIKA

Žánr: Povídky

Počet stran: 170

Kvalitní pevná šitá vazba s lacetkou

CENA: 250,- Kč

Knihu si můžete objednat:
- e mailem na adrese: profandu@seznam.cz
- telefonicky na čísle 776 58 2331

Po obdržení objednávky vám ji pošlu i s podepsaným věnováním autora v nejbližším možném termínu...

A o čem kniha je?

Sbírka povídek a fejetonů dvou autorů - železničářů a členů literární skupiny Českého zemského svazu FISAIC je souborem textů, které byly a jsou průběžně publikovány na stránkách časopisu Železničář. Autoři ji doplnili o další vyprávění, která se na časopisové stránky nevešla. A tak kniha obsahuje celkem dvacet jedna povídek Břetislava Buchty a patnáct Františka Tylšara. Ilustracemi ji doplnila Kateřina Raszková.

Břetislav Buchta je zaměstnancem traťového hospodářství SŽDC, František Tylšar pracuje u vlakového doprovodu Českých drah - Národního dopravce, ale své náměty čerpá i z prostředí zaměstnanců, které školil jako lektor Dopravního vzdělávacího institutu. Proto na stránkách nalezneme příběhy téměř ze všech koutů dráhy a drážní dopravy. Někde čtenáře poučí, jinde je rozesměje situacemi, které se snad mohou stát pouze na kolejích a v jejich blízkosti.
Kniha mj. aspiruje v soutěži SŽDC má talent o jedno z předních umístění. Ať už zvítězí nebo se pouze zúčastní, pro čtenáře znamená příjemně strávený čas. A to je to podstatné.

Literáti na trati V

23. září 2018 v 12:13 | František Tylšar a spol. |  Knihy

Literáti na trati V


ISBN:
978-80-7608-002-7 (Poezie)
978-80-7608-003-4 (Próza)

Nakladatelství EPIKA

Žánr: Antologie

Počet stran: 200 (Poezie) a 342 (Próza)
Kvalitní pevná šitá vazba s lacetkou

CENA: 300,- Kč (Próza), 250,- Kč (Poezie)

Knihu si můžete objednat:
- e mailem na adrese: profandu@seznam.cz
- telefonicky na čísle 776 58 2331
....

Po obdržení objednávky vám ji pošlu i s podepsaným věnováním (pokud napíšete, pro kohoje kniha určena) autora v nejbližším možném termínu...

A o čem knihy jsou?

Další díl železniční antologie LITERÁTI NA TRATI má podtitul Poezie (Próza) mezi staničníky. Společná kniha čtyřiceti osmi autorů (Poezie) a 61 autorů (Prózy) je součástí projektu literární skupiny FISAIC. Vzhledem k jejich narůstajícímu počtu byly letos poezie a próza vydány jako samostatné svazky.

Staničník je tajemné slovo s vůní dálek. Definice Návěstního předpisu říká, že staničník je nepřenosné návěstidlo, které návěstí kilometrickou polohu místa na trati. Pro železničáře je to tedy návěstidlo, a dlužno říci, že jedno z nejstarších a nejrozšířenějších. Již v dobách parního provozu lemovaly kamenné staničníky traťové úseky celého světa. Mnohé z nich přežily století a zdobí železniční tratě i ve dnešní době. Potkat je můžete na lokálkách, ale i na koridorech, kde doplňují novější "kolegy" - staničníky, tvořené obdélníkovou deskou z odrazového materiálu. Ty už neoznačují pouze kilometrickou polohu místa na trati, ale ve žluté variantě upozorní strojvedoucího, že se blíží přejezd se světelným zabezpečovacím zařízením nebo dvěma oranžovými pruhy na to, že se vlak nachází v úseku, ve kterém musí být použito překlenutí záchranné brzdy, pokud je souprava tímto zařízením vybavena. Prostě ani dnes neztrácejí na svém významu. Spíše naopak...

Za ta léta, co věrně slouží, zažily staničníky mnoho poetických příběhů. Kdyby je uměly vyprávět, bylo by to jistě na několik knih. A tyto mezi ně po právu náleží. Knihy obsahují celkem přes 500 stránek poezie a prózy odpočítávané hektometry staničních i traťových kolejí. Poezie a prózy vonící dálkami cest a cestování.

A věřte, že to zdaleka není všechno. Tyto dvě knihy nejsou poslední, protože pramen železničních příběhů je nevyčerpatelný. Každý den přináší nové, na které se můžeme těšit zase příště.

Hudba vs. žena

21. srpna 2018 v 12:25 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Hudba vs. žena
============

Hudba je mocná jak žena
nebo je to obráceně?
Kdo psal partituru ženě
na bříško či na ramena,
ten doslova, do písmene
zažil hudby tónobraní.

Symfonie milování,
masáž váhavými tóny,
vykřičená amplióny,
tělo léčí, duši zraní,
polaská tě mezi trny…
Kompozice famózní

v kostech vášní ženy zní.
Chorál prachem hvězd se třpytí.
I bez sociálních sítí,
melodii slyšíš z ní.
Je jak příboj, vlnobití,
v hoře moří, tóny tvoří.

Sonet o rumu

7. srpna 2018 v 9:10 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Sonet o rumu
===========

Čtyřicet procent hradecké vůně
jen božkovským pijanům nevoní.
Nemaje příchuť kvetoucích jabloní,
není to speciál zrozený v lůně

plzeňské části. Přesto ho podkoní,
zedník či úředník i ten na trůně,
básník či hvězdář, vzhlížeje k luně,
s oblibou často u baru žadoní.

Z Hradce či z Božkova anebo jiný
kraluje všedním i svátečním dnům.

Vyčistí hlavu, zažene splíny,
vrátí tě do dětství ke kořenům.

Soudce, co trestá, zbavuje viny,
je náš chléb vezdejší - tuzemský rum.

Sonet o pivu

7. srpna 2018 v 9:08 | Fanda :-) Tylšar |  Verše
Sonet o pivu
==========

Sklenici zdobí krása orosená.
V zástupech bublinek neposedný roj
míří tam vzhůru, kde je hustá pěna,
koruna bílá - hořké chuti zdroj.

Dokonalý soulad chmele a sladu,
každý Čech má favorita svého.
Radegast zvedá moravskou bradu,
v Plzni se drží piva plzeňského.

Kozel je pro toho, kdo něco umí.
Na jihu Budvar zas dobývá svět.
Holba je pivo z hor, kde lesy šumí,
a v hlavním městě už přemnoho let

vaří se dobré pivo Staropramen.
Ať nám vždy chutná, pane Bože, amen!

Kam dál